Sənət və ədəbiyyat dərgisi

Öpdüm onu və evimizə qaçdım... - Çağdaş fars şeiri

29 Aprel 2022 / 11:04

MƏHƏMMƏD ŞİRİNZADƏ

(1994)

 

   Gənc fars şairi Məhəmməd Şirinzadə 1994-cü il avqust ayının 28-də İranın Məşhəd şəhərində anadan olmuşdur. Hal-hazırda da həmən şəhərdə yaşayır. On səkkiz yaşından poeziyaya gələn şair daha çox minimalist şeirlər yazır. Ən çox müraciət etdiyi mövzu isə yağışdır.

 

 

***

 

Yağış –

göz yaşlarımdır mənim.

Kədərim

göy boyda olanda.

 

***

 

Necə də yalqızdır

yağış

çətirlərin izdihamında...

 

***

 

Xatirə dəftərimdən

bircə vərəq qalıb.

Ağ saxlayıram onu

səni öpəcəyim

gün üçün.

 

***

 

Yağış –

bir şeirdir

ki, sən

getmisən

sonunda!

 

***

 

Və bu idi

hekayəmizin tamamı:

Sən yağış idin,

mən isə

çətirsiz bir kişi.

 

***

 

Yalqızlıq

mənim o biri yarımdır.

Sən

heç bir xatirədə

təkrarlanmayanda...

 

***

 

Göy qurşağı

davamıdır

sənin baxışlarının.

Yağış

aşiqcəsinə

yağanda...

 

***

 

Yağışın ən son damlası

yerə düşməmiş

öp məni.

Ola ki,

yenidən yağmağa başlaya yağış

sənin

öpüşünlə!

 

 

***

 

Öpdüm onu.

Və evimizə qaçdım

birnəfəsə.

Hər şey gözəl idi

o gün.

Hətta qarğanın qarıltısı da.

 

***

 

Nə hicri,

nə miladi.

Elə bir gündə öpmək istəyirəm ki səni,

heç bir təqvimdə

olmasın...

 

***

 

Gözlərin

nəysə bir şey idi büsbütün –

bu günədək

şeirdən

bilmədiyim.

 

***

 

Nə biləydi yağış

çətirin altında

tək olduğumu...

 

***

 

Sevirəm səni.

O günahım kimi ki,

heç vaxt

tövbə edə bilməmişəm

ondan.

 

***

 

Gözləri dəniz rəngdə idi,

ya dəniz

onun gözləri rəngində,

bilmirəm.

Təkcə onu bilirəm ki,

onun gözlərini gördüm

dənizə

aşiq olanda...

 

***

 

Səhərdir

sərçələrin cik-cikinin yerinə

bu qarğalar var

sənin yoxluğunu

qarıldayan...

 

***

 

Yağış

məndən sənə çatan

yeganə mirasdır.

Yaş gözlərlə

şeir qoşmuşamsa həmişə,

bağışla məni.

 

***

 

Kaş ki, bir xalı olaydım hanada.

Barmaqlarının ucuyla

hörəydin məni.

“Eşq” rəngində olardı o vaxt

əriş-arğacım.

 

***

 

Sənin evinin divarında

bir pəncərə idim

ki, bu idi arzum:

Küləyin yerinə

kaş

əllərin açıb-örtəydi

məni.

 

***

 

Otuz iki hərflə

necə yazım

səni sevdiyimi?

Bir quş olaydım kaş

ki, nəğməm

sənin adın olaydı.

 

***

 

İndi ki gəlmisən,

söylə

yağan bütün yağışların

mənim göz yaşlarım yox,

sənin öpüşlərin olduğunu.

 

Fars dilindən tərcümə edən: Məhəmməd Nuri

 

Məqalələrə, video-materiallara görə redaksiya yox, müəlliflər məsuliyyət daşıyır.

Qələm əhli

Yazarlardan ən yaxşı məqalələr