Sənət və ədəbiyyat dərgisi

Sevgi və gözəllik - Rahid Ulusel yazır

29 İyul 2022 / 09:30

 

Rahid Ulusel

 

 

Sevgi və Gözəllik:

körpüləri, sıldırımları ilə

 

 

XXI əsrin aforizmləri

 

 

Dördüncü hissə

 

 

Ailə – özlərini bir-birinin yolunda qurban verə bilən insanların ittifaqı. 

 

***

 

Dərin məhəbbətlə sevən insanlar: onlar yer üzündə dahilər qədər azdır.

 

 

***

 

Bir-birini sevməyən kişi və qadın qaçqın kimi yaşayır öz Ailə-Vətənində.

 

***

 

Romantik qadınları sevmək və ram etmək üçün realist olmaq lazımdır.

 

***

 

Tarixin hərəkətverici qüvvəsi – kişi, Həyatın hərəkətverici qüvvəsi – qadın.

 

 

***

 

Sevmədiklərinə ərə gedənlər Tənhalıqdan yox, Təklikdən qurtulur.

 

***

 

Ağıllı kişilər qadını dərk edir, axmaqlar bütləşdirir, ortabablarsa arvad eləyir.

 

***

 

Qadınla kişi arasından altun dolu dəvə karvanı ötdü – eşqin gözü açılmadı. Qadınla kişi arasında altun saçın bircə teli əsdi – eşq titrəyib oyandı.     

 

***

 

Qadın – yarpaq dalında gizlənən gilas kimidir: gözəlliyi ilə, dadı ilə, sirri ilə, həyası ilə.

 

 

***

 

Gərək təyyarə biletlərinin qiymətinə stüardessaların təbəssümünü də daxil etsinlər.

 

 

***

 

Sevgi – dialoqun  ideal formasıdır.

 

***

 

Dünyada məhəbbət azaldıqca – ehtiras çoxalır.

 

***

 

Qadın qəlbinin atlasında gərək öz Vətənini tapa biləsən.

 

***

 

Qadın o şərabdır ki, içdikcə ayılırsan.

 

***

 

Günəşin üzü yalnız bir halda örtülsün – Sənin saçlarınla.

 

***

 

Sevgililər də gərək bir-birini tükəndirməyə.

 

 

***

 

Zinət taxmaları qadının əxlaq gözəlliyinin işığında daha parlaq görünür.

 

***

 

Ağıllı qadınlarla gözəl qadınlar məclisdə bir-birini təbii şəkildə kompensasiya edir.

 

***

 

Gözəlliyi və cazibədarlığı ilə  hamının diqqətini cəlb etsə də, saf, ismətli və ləyaqətli qadını qısqanmaq – onun mənliyinə toxunmaq deməkdir.

 

***

 

Qarğıdalı öz dənələrini sayınca, saçaqları uzanıb üzünü örtdü.

 

***

 

Ruhun poeziyası. Şair olmadan da  o həyatı doya-doya yaşayırsan. 

 

***

 

Gözəlliyə qarşı dayanan – eybəcərlikdən daha çox süni gözəllikdir.

 

***

 

Canımız özümüzü yaratmağa bəs edir.

 

***

 

Kiminsə darlığına sığmayan dünya kiçilməz.

 

***

 

Nifrət – Sevgi ərazisini işğal etdiyi yerdə köç salır.

 

***

 

Kişi yan gedir: deməli, qadının kompası düz işləmir.

 

 

***

 

Qadın və kişi bir-birinin ağıl və gözəlliyindən çox, stixiyasına aşiqdir.

 

***

 

Doğulmağımızdan illər öncə valideynlərimiz olacaq iki insan – bir qadınla bir kişi bizim nəyimiz idi?!  

 

***

 

İsmətli qadının gözəlliyi – onun zirehidir.

 

***

 

Ömür boyunca yaşanan sevgi – dənli bitkilər kimidir, əkilib-becərilib-bəslənildikcə artır: bir dənindən yüz dən!

 

***

 

Bir parası qadınını eksponat kimi saxlayır, suvenir kimi adam arasına çıxarır. 

 

***

 

Məsumluğu sadəlövhlük, saflığı anlaqsızlıq kimi yozmaq nə qədər kövrək mənəviyyatı gözdən salıb, alçaldıb və zəhərləyib.

 

***

 

Hər bir seçkin gözəllə – gözəlliyin dəyəri, statusu və meyarı yüksəlir.

 

 

***

 

Eşqdən doğulub-yoğrulmayanların sevgidən savayı bütün hissləri ürüyüb-artar.

 

***

 

Sevginin yaraları da gül açır.

 

***

 

İki sevgili üz-üzə, insanla təbiət üz-üzə: onlar susanda necə dərin ülviyyətlə danışırlar!

 

***

 

İlk sevgi – son nəfəs.

 

***

 

Qadınlıq – dərk olunur, qadın – duyulur.

 

***

 

Qadın məlahəti – insanlığın oksigeni.

 

***

 

Nikah oğlanı – kişi, qızı – qadın mərtəbəsinə yüksəldir. Birlikdə isə onlar nikahı – ailəyə çevirirlər.

 

***

 

Qadın – İncidir, ona görə incidir.

 

***

 

Adam var, on iki uşağın yiyəsidir, amma bilmir – nədir Eşq!

 

 

***

 

Əgər siz qadından ona “ağıllı xanım”, yoxsa “gözəl xanım” deyilməsinə üstünlük verməsini soruşsanız, bilin ki, mütləq o, dilində birincini, ürəyində isə ikincini seçəcək.

 

 

***

 

Ana ola biləcək qızlar, Ata ola biləcək oğullar dünyaya gətirin!

 

***

 

Ev – Akademiyadır.

 

***

 

Doğmalıq və dostluq: övladlarla birlikdə böyümək bu effekti verir.

 

***

 

Doğmalıq hissinin təbiiliyi sındırır asılılıq hissinin əsarətini.

 

***

 

Övladlarla məsafə saxlamaq çox vaxt onunla nəticələnir ki, valideynlər və övladlar belə uzaqdan daha bir-birilərini tanımırlar.

 

 

 

***

 

Gənclik – xatirə albomu deyil, heç zaman bitməyən, ömrünün sonunadək səninlə qalan çağındır, həyatını içirən, susuzluqdan qoruyan, qurumayan bulağındır – gənclik.

 

***

 

Qocalıq – Xocalıqdır. Qocalıq – başda gəzdirilən tac deyil, keçmişinə qərq olan nisgil deyil, titrəyən kirpiklər deyil, damarlanan əllər deyil, qürub rəngində parlaq bir Gələcəkdir! 

 

***

 

Gözəlliyə yanlış və yarımçıq yanaşma – onu yalnız gənclik çağında görür. Halbuki gözəllik – əgər sağlam və dolğun yaşayırsa, insanı heç vaxt tərk etmir, onunla birlikdə yaşa dolur, qocalır: müdrik ağıl kimi, gözəllik də öz kamilliyinə çatır.

 

***

 

Bir-birinə gülüş, çiçək, üzük bağışlayan sevgililər bilməlidirlər ki, onlar ailə qurandan sonra arabaya qoşulmuş qoşa atın yükünü də çəkməyə gərək hazır olalar.

 

***

 

Gözəllik – həyatın bəzəyi deyil, özəyidir.

 

 

***

 

Gözəllik – kosmetika ilə yox, kosmosla ülviləşir.

 

***

 

Kölgə də qaranlıqda yox, işıqda yaşar.

 

***

 

Gözəlliyi yaşada bildikcə yaşayırıq.

 

***

 

Əsl gözəllik odur ki, ətrafında da gözəlliyin toxumlarını əkir, bağını salır...

 

 

 

 

Məqalələrə, video-materiallara görə redaksiya yox, müəlliflər məsuliyyət daşıyır.